Hvorfor Nobelprisen for fred til EU er en skandale

Det Europæiske Fællesskab blev til den Europæiske Union med Maastricht-traktaten i 1993. Oprindelsen går tilbage til Kul- og Stålunionen fra de tidligere 1950ere, der blandt andet tjente til at gøre krig mellem Frankrig og Tyskland utænkelig. Det er fuldt muligt at argumentere for at den europæiske idé har haft en heldig indflydelse på stabilitet og fred inden for Europa. Man har hjulpet tidligere diktaturer som Grækenland, Spanien og Portugal til demokratisering og givet store summer til uddannelse og infrastruktur. Unge mennesker kan uddanne sig på mange forskellige steder i Europa og lære at kende andre unge og andre landes kultur, sprog etc – givetvis noget, der bidrager til at tanken om at slå andre europæere ihjel idag eller i morgen er meget langt borte. Men når Nobelkomitéen giver EU – altså Unionen som overnational struktur – æren for freden i Europa, afspændingen, stabilitet på Balkan og demokratisering og menneskerettigheder, så er det ikke bare på grænsen af det uhæderlige, det er en elitær rygklapperpris fra politikere til vestlige eller vest-venlige politikere – igen. Og man gør – også igen – vold på Alfred Nobels testamente.

Read More →