Hemmelig FN-NATO samarbejdsaftale

For nogen tid siden offentliggjorde TFF’s bestyrelse den hemmelige aftale som blev undertegnet af FN’s og NATO’s generalsekretærer den 23. september i år. Vi stillede i al fredsommelighed 9 korte spørgsmål om de mulige konsekvenser af denne aftale. Såvidt vi kan se har ingen nordiske medier med undtagelse af Arbejderen offentliggjort ét ord om aftalens eksistens eller refereret de rimeligt vigtige pespektiver, vi rejste. Det er snarere reglen end undtagelsen at den frie presse giver den slags ting spiller langt mindre ropmærksomhed end f.eks. Madonnas skilsmisseaftale eller IT Factory. Verdens fremtid er ikke halvt så vigtig som “kändiser” og den enkeltes pengepung. Vi bliver ved – på trods af den manglende evne til prioriteringer i vor omverden. Her er den danske tekst til det oprindelige engelske Statement:

Read More →

Stoppa Sveriges smyganslutning till NATO !

Al Burke och jag har tagit initiativ till en ny debatt om förhållandet Sverige-NATO. Huvudsyftet är att föreslå en Medborgarkommission av intresserade och kunniga svenskar som ska utreda hur Sverige med tiden har kommit så nära NATO att många i dag argumenterar för att vi bör gå från förlovning till bröllop. Vad man än tycker om NATO så är det viktigt att säkerhetspolitiken skapas genom bred debatt, öppenhet och blir ett bidrag till demokratin i stället för att riskera underminera den. Vi bad en rad svenska personligheter läsa vårt manus och skriva under ifall de tyckte det var bra. Uppropet/artikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 1. december 2008 under “Brännpunkt” Vad vi vill med det hela kan Du läsa på den hemsida vi har skapat “Stoppa smyganslutningen till NATO!” Det finns massor av möjligheter att påverka utvecklingen! Läs! – Ta kontakt! – Skapa opinion! Kom med på utskickslistan!

Read More →