Monthly Archives: October 2008

Niels Meyer – visionær af den slags vi behøver 1000x flere af

FN-Dagen, 24. oktober 2008

For nogle dage siden havde min ven gennem vel snart 30 år, Niels Meyer, en kronik i Politiken, “Da danskerne vågnede op. Beretning om konsekvenserne af det danske folketingsvalg i 2010.” Niels har igennem de mange år, han har været samfundsdebattør, bedre end de fleste forstået hvor vigtigt det er at skabe positive fremtidsbilleder for at give mennesker lyst til at være med på forandringer – de store forandringer, der skal til hvis vi overhovedet skal overleve. Continue reading

Hjælp Søren Gade med et reality check!

Den 4. oktober, udtalte forsvarsminister Søren Gade profetisk
– Det er altid op til Folketinget at bestemme, om Danmark skal være der, men står det til mig, er vi også i Afghanistan om 10 år og stadig med et stort antal, siger Søren Gade til Morgenavisen Jyllands-Posten.

TV-Avisen læste udtalelsen op uden én kommentar. Jeg tænkte at den nok lige var tikket ind og at udtalelsen ville skabe debat, nærmest et ramaskrig, de nærmeste dage. Continue reading

Fredspriset till Ahtisaari ännu en skandal

Martti Ahtisaari uppfyller inte något av kriterierna för att få fredspriset, inte ens med en generös tolkning av formuleringarna i Alfred Nobels testamente från 1895; att bidra till broderskap i världen, reducera arméer och ordna fredskonferenser.
Ahtisaari har vid upprepade tillfällen tjänstgjort som en ”fredsfixare” för makteliter i väst. Continue reading

Nobel-komiteens valg – endnu en skandale

Umiddelbart efter dagens kundgørelse af dette års Nobelpris-vinder gav jeg denne kommentar til Danmarks Radio
– og skrev en lille artikel indtil videre på engelsk her.

Gandhi 139 år: Ikkevold det mest livskraftige og…

…det mest ignorerede princip

Den 2. oktober 2008 er Gandhis 139 års fødselsdag. Ikkevold – eller fred med fredelige midler – er det mest livskraftige alternative princip til løsning af de problemer, vor verden står overfor. Det er også det mest ignorerede – i medier, politik, økonomi og den offentlige debat.

Gandhi sagde at ”ikkevold i politik er det nye våben i den evolutionære proces. Dets enorme potentiale er stadig uudforsket.” Hvorfor er det sådan? Jeg tror at ét svar er: Fordi en lille minoritet ville føle sig truet hvis det blev udforsket.

Magtens mennesker vil gerne have at vi andre tror på TINA – There Is No Alternative – at der ikke er alternativer til den eksisterende udvikling. Continue reading